Flair 113 Selent

 

Ende August – Fertigstellung/ Verschiedene Hausansichten

 

 

 

 

 

Anfang Dezember – Fassade

 

 

 

 

 

Oktober/November – Dachstuhl & Dacheindeckung

 

 

 

 

 

Anfang September – Rohbau

 

 

 

 

 

Mitte August – Bodenplatte

 

 

 

 

 

Ende Mai – Baubeginn & Erdarbeiten