Stadthaus Flair 152 RE Oldenburg

Anfang Februar – Fassade/ Fenstereinbau

 

 

 

 

 

Ende Oktober – Dachstuhl & Dacheindeckung

 

 

 

 

 

Mitte September – Rohbau

 

 

 

 

 

Anfang September – Bodenplatte

 

 

 

 

 

Anfang August – Baubeginn & Erdarbeiten